Dane Techniczne

Mineralna płytka klinkierowa Haaksbergen
produkowana jest z naturalnych komponentów,
w tym ze starannie wyselekcjowanych piasków
kwarcowych (ok. 92%) i najwyższej jakości żywic
polimerowych (ok. 6%). Masa poddawana jest
głębokiemu barwieniu przy użyciu pigmentów
na bazie tlenku żelaza oraz zabeczpieczana przed
promieniowaniem UV. Przebarwienia, niuanse
kolorystyczne oraz struktura powierzchni każdej
płytki są wykonywane ręcznie
  1. Opis materiału
  2. Właściwości systemu Haaksbergen
  3. Zastosowanie
  4. Sposób montażu
  5. Odporność temperaturowa
  6. Transport i magazynowanie
  7. Zwróć uwagę
  8. Pakowanie
TYP RODZAJ OPAK. WAGA PALETA
NF
płytka HAAKSBERGEN, format NF 71x240mm
1 m²
ok 4,2 kg
180 m²
DF
płytka HAAKSBERGEN, format DF 52x240mm
1 m²
ok 4,0 kg
180 m²
WF
płytka HAAKSBERGEN, format WF 50x210mm
1 m²
ok 3,5 kg
180 m²
UK
płytka HAAKSBERGEN, format UK 65x215mm
1 m²
ok 4,0 kg
180 m²
K15
klej/fuga ELASTOLITH 15 kg
wiadro
ok 15,4 kg
48 wiader
K5
klej/fuga ELASTOLITH 5 kg
wiadro
ok 5,2 kg
147 wiader

Opis materiału

Środek wiążący:

żywica polimerowa,
ok. 6% zawartości.

Odcienie kolorystyczne:

naturalne pigmenty na bazie
tlenku żelaza

Materiał wypełniający:

Mieszkanka specjalnie
wyselekcjonowanych piasków

Właściwości systemu Haaksbergen

        system jest w pełni mrozoodporny oraz paro-przepuszczalny
        nasiąkliwość systemu na poziomie ok 3%.
       waga całego systemu wynosi ok. 7 kg/m2
       
płytki oraz kleje są wytwarzane w tym samym zakładzie produkcyjnym, z tyvh samych komponentów
       płytki HAAKSBERGEN zyskują twardość po wejściu w reakcję ze specjalnym klejem Elastolith
       grubość płytek wynosi od ok. 3 mm do ok 6 mm
       odporny na uderzenia
       brak ubytków przy cięciu
       zmywalny pod ciśnieniem 30 Bar 
       odporny na promieniowanie UV
       brak konieczności fugowania/spoinowania
       system można stosować tylko ze specjalnym klejem Elastolith
       posiada Krajowe Oceny Techniczne, Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji ITB, Atest Higieniczny

Zastosowania

      możliwość stosowania na każdym sztywnym i stabilnym podłożu
      elewacje budynków
      systemy dociepleń, na styropianie i wełnie mineralnej
      ściany wewnętrzne 
      kominy i kominki do 100°C temperatury powierzchni

Sposób montażu

    Podłoże

Podłoże musi być przystosowane do nakładania warstw zewnętrznych oraz miećlitą konstrukcję.
Miękki lub piaskowany tynk musi zostać usztywniony poprzez gruntowne wgłębne. Ściany ze starymi 
okładzinami powinny zostać dokładnie oczyszczone 

    Specjalny klej ELASTOLITH

Aby uzyskać przyczepność i twardość systemu mineralna płytka klinkierowa HAAKSBERGEN może być
przyklejana na podłoże tylko z zastosowaniem Specjalnego kleju ELASTOLITH. Na powierzchni nie większej niż
1m2 rozprowadzony jest klej przy pomocy pacy zębatej (4 mm). Ze względu na szybkość schnięcia nie należy
rozprowadzać kleju na większej powierzchni. Szybkość schnięcia zależy od temperatury oraz wilgotności
względnej powietrza. Zużycie kleju w zależności od rodzaju podłoża: ok.2,5kg/m2. Zużycie gruntu w zależności 
od rodzaju podłoża: ok. 0,25kg/m2

    Mineralna płytka klinkierowa HAAKSBERGEN

Docisnąć płytkę do świeżego kleju, całą swoją powierzchnią, przy odstępie fug ok 12 mm, zaraz po jego
rozprowadzeniu. Płytkę można bez trudu przeciąć nożycami lub nożem do tapet idealnie pod żądany wymiar.
Docinki można zastosować w dalszym montażu.

    Fugi

Ze względu na niewielką grubość płytek klinkierowych HAAKSBERGEN nie ma potrzeby stosowania specjalnego
spoinowania. Po dociśnięciu płytki należy usunąć świeży klej przy pomocy płaskiego wilgotnego pędzelka o szer.
12 mm. Należy przy tym zwrócić uwagę na wykonanie szczelnych fug, aby zablokować dostęp wody pomiędzy
płytkę a klej. Krawędzie płytek muszą być powleczone klejem.

Montaż "step by step"

Łatwy i szybki montaż systemu mineralnych
płytek elewacyjnych Haaksbergen by Elastolith

Odporność temperaturowa

           po zamontowaniu, brak ujemnego oddziaływania temperatur w zakresie od -35°C do +100°C
           zalecany montaż w temperaturze powietrza w zakresie od +5°C do +25°C
           system nie może byćmontowany w temperaturze poniżej 0°C
           zarówno na czas montażu jak i bezpośrednio po zamontowaniu systemu, przez okres co najmniej 5 dni,
             należy zagwarantować tempoeraturę powyżej 3°C

Transport i magazynowanie

Płytki klinkierowe HAAKSBERGEN należy przewozić i magazynować w zamkniętych, suchych pomieszczeniach,
bez kontaktu z wodą oraz nadmierną wilgocią. W żadnym wypadku nie należy przechowywać płytek na dworze.
Specjalny klej Elastolith oraz grunt Elastolith należy przewozić i magazynować w temperaturze dodatniej, bez
kontaktu z wodą oraz nadmierną ilością. W żadnym wypadku nie wolno dopuścić do kontaktu kleju oraz 
gruntu z mrozem

Zwróć uwagę, że:

       podczas montażu Systemu HAAKSBERGEN należy stale posługiwać się płytkami z różnych kartonów,
         aby zapewnić wyspętowanie oczekiwanych niuansów
       w przypadku późniejszych lub dodatkowych zamówień mogą wystąpić różnice kolorystyczne i strukturalne
         płytek klinkierowych
       po nałożeniu mineralnej płytki klinkierowej należy przez okres przynajmniej jednego tygodnia ochronić fasadę
         przed odpadami oraz zagwarantować temperaturę powyżej 3,5°C
       nie należy montować mineralnej płytki klinkierowej w temperaturze poniżej +3°C

Nasze ustne i pisemne zalecenia dotyczące techniki użycia produktu odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy
i praktycznym zastosowaniom. Mimo to należy je traktować jedynie jako niewiążące rekomendacje. Zapisy te nie 
uzasadniają zaistnienia umownego stosunku prawnego ani dodatkowych zobowiązań wynikających z umowy zakupu
produktu. Kupujący nie jest ze względu na nasze zalecenia zwolniony z odpowiedzialności za sprawdzenie przydatności
zastosowania produktu do swoich celów. Pozostałe kwestie regulowane są w naszych ogólnych warunkach handlowych

Pakowanie

Płytki sprzedawane na pełne opakowania. Jedno opakowanie płytek HAAKSBERGEN wystarczy 1m²
z uwzględnieniem fugi/spoiny o szerokości ok 12mm. IIo. płytek w kartonie zależy od wybranego formatu.
Klej Elastolith sprzedawany jest w wiadrach o pojemności 5kg lub 15 kg. Klej jest gotowy do użycia od razu po
otwarciu, bez potrzeby rozcieńczania. Grunt Ellastolith sprzedawany jest w wiadrach o pojemności 5kg. Grunt jest
gotowy do użycia od razu po otwarciu, bez potrzeby rozcieńczania.